Noteikumi

Cineve straumēšanas pakalpojuma lietošanas noteikumi
Noteikumi ir spēkā no 2020. gada 1. augusta

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi attiecas uz Unlimited Media OÜ straumēšanas portāla Cineve pakalpojumu izmantošanu (turpmāk tekstā – “Pakalpojums”).
1.2. Izmantojot Pakalpojumu, jūs piekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus. Unlimited Media OÜ patur tiesības jebkurā laikā mainīt šos lietošanas noteikumus pēc saviem ieskatiem. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas Cineve interneta vietnē (turpmāk tekstā – “vietne”) vai to paziņošanas jums kādā citā veidā. Jūsu turpmāka Pakalpojuma izmantošana pēc šādām izmaiņām arī tiks uzskatīta par piekrišanu lietošanas noteikumiem. Regulāri apmeklējiet vietni, lai pārbaudītu, vai lietošanas noteikumi nav mainīti. Ja jūs nepiekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus, jums nav tiesību izmantot Pakalpojumu vai piekļūt saturam.
1.3. Šo lietošanas noteikumu tulkojumi no angļu valodas citās valodās tiek nodrošināti jūsu ērtībai un netiek uzskatīti par spēkā esošiem līgumiem. Versija angļu valodā vienmēr ir galvenā un vienīgā līguma vai lietošanas noteikumu spēkā esošā versija.

2. Pakalpojuma sniedzējs

2.1. Pakapojuma sniedzējs ir komercsabiedrība Unlimited Media OÜ (turpmāk tekstā – Unlimited Media). Reģ. nr. 11533544. Adrese Laki 14a, Tallina.
2.2. Pakalpojuma sniegšanas zona ir Baltijas valstis: Igaunijas, Latvijas un Lietuvas Republikas teritorija.
2.3. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības mainīt Pakalpojuma sniegšanas zonu atbilstoši piedāvājamā satura licences līgumu nosacījumiem.

3. Pakalpojums

3.1. Sniegtais Pakalpojums ir izklaides straumēšanas Pakalpojums (Video-on-Demand), ar kura starpniecību Unlimited Media individuālajiem patērētājiem dara pieejamu un digitāli izplata filmas, seriālus un citu multivides saturu (kopā un atsevišķi – Saturs) personiskai lietošanai saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem.
3.2. Atkarībā no tā, kādu daļu no Pakalpojuma esat pasūtījis, varat izvēlēties atšķirīgu Saturu, funkcijas un lietošanas laikus.
3.3. Daļa no Pakalpojuma ir pieejama tikai par maksu, bet daļa tiek piedāvāta bez maksas. Dažādu Pakalpojuma daļu cenas ir spēkā atbilstoši mūsu interneta vietnē vai citur Pakalpojumā norādītajām cenām brīdī, kad pasūtāt Pakalpojumu vai tā daļu.
3.4. Par Pakalpojumu jāsamaksā saskaņā ar mūsu interneta vietnē vai citur Pakalpojumā sniegtajiem norādījumiem Pakalpojuma vai tā daļas pasūtīšanas brīdī.
3.5. Jūsu pasūtītās Pakalpojuma daļas pasūtījuma termiņš un tā beigas atbilst mūsu interneta vietnē vai citur Pakalpojumā minētajai informācijai Pakalpojuma vai tā daļas pasūtīšanas brīdī.
3.6. Unlimited Media var jebkurā laikā mainīt piedāvāto Saturu, un Unlimited Media nav pienākuma par to atsevišķi informēt patērētāju. Jūs piekrītat, ka Saturs, kas ir pieejams brīdī, kad pasūtāt Pakalpojumu vai tā daļu, vēlāk var arī nebūt pieejams.
3.7. Papildu informāciju par Pakalpojumu, cenām un dažādām funkcijām var iegūt interneta vietnē.

4. Pakalpojuma izmantošanas noteikumi

4.1. Lai izmantotu Pakalpojumu, jums interneta vietnē jāizvēlas filmu skatīšanās; to darot, jums jāpiekrīt ievērot Unlimited Media lietošanas instrukcijas.
4.2. Lai izmantotu Pakalpojumu, nepieciešama arī atbilstoša aparatūra, programmatūra un piekļuve internetam; visi noteikumi un nosacījumi ir aprakstīti šo noteikumu 5. punktā “Pakalpojuma lietošanas tehniskās prasības”. Unlimited Media nav atbildīgs par šādas aparatūras, programmatūras un interneta savienojuma nodrošināšanu.
4.3. Lai izmantotu apmaksājamu Pakalpojuma daļu, jums jāreģistrējas ar derīgu e-pasta adresi, Facebook kontu vai Google kontu, un Unlimited Media patur tiesības jebkurā laikā to pārbaudīt un verificēt.
4.4. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, jums ir nepieciešama vecāku vai aizbildņu atļauja izmantot šo Pakalpojumu. Izmantojot Pakalpojumu, jūs apliecināt, ka esat vismaz 18 gadus vecs vai ka jums ir vecāku vai aizbildņa atļauja izmantot šo Pakalpojumu. Vecākiem ieteicams uzraudzīt bērna aktivitātes internetā.

5. Pakalpojuma lietošanas tehniskās prasības

5.1. Interneta vietnē esošo pakalpojum izmantošanai jums nepieciešams interneta savienojums ar lejuplādes ātrumu vismaz 1 Mbit/s, optimāli 5Mbit/s, un jūsu izmantojamās ierīces sistēmām jāatbilst sekojšām tehniskajām prasībām:
5.2. Minimālās prasības aparatūrai:
5.2.1. Procesors: 1 GHz vai ātrāks
5.2.2. RAM: 1 GB
5.2.3. Grafika: DirectX 9 vai jaunāks
5.2.4. Monitors: 800 x 600
5.3. Minimālās prasības programmatūrai:
5.3.1. Operētājsistēma
5.3.1.1. izmantojot datoru, Windows 7 vai MacOS 10 (vai jaunāka versija)
5.3.1.2. viedtelefonam vai planšetei Android 7.0 vai ios 10 (vai jaunāka versija)
5.3.2. Tīmekļa pārlūks
5.3.2.1. Safari 6, Google Chrome 35, Internet Explorer 10, Firefox 28 (vai jaunāka versija)
5.4. Konfigurācija ar minimālām prasībām nodrošina HD kvalitātes video pārraidi. Lai pārbaudītu savu aparatūru, vispirms noskatieties iepazīstinošos videoklipus vai bezmaksas saturu.

6. Pakalpojuma sniegšana

6.1. Pakalpojumu var pasūtīt divos veidos – pa filmām (iznomāt 1 filmu uz 48 stundām) vai pa periodiem (katalogu saraksts uz 7 vai 30 dienām). NB! Katalogu sarakstā nav minētas visas filmas, kas ir pieejamas Cineve vietnē. Galvenokārt tāpēc, ka dažām filmām nav perioda skatīšanās (SVOD) licences.
6.2. Vietnē piedāvātās filmas ir sakārtotas pa kategorijām, un filmas cenu var atrast pie filmas kopsavilkuma. Pie katras filmas ir arī norādīts, kā to var skatīties (pēc filmas, pēc kataloga vai perioda, vai arī bez maksas kopā ar reklāmām).
6.3. Filmas nomas cena tiek norādīta blakus atbilstošajai pogai. Nomājot pēc perioda, cenas parādās pasūtīšanas brīdī uznirstošajā logā, kas ļauj jums izvēlēties vēlamo nomas periodu.
6.4. Visas cenas ir norādītas EUR un ietver visus piemērojamos nodokļus.
6.5. Unlimited Media var mainīt filmu sortimentu un to cenas, par to iepriekš nepaziņojot. Jūsu veiktā pasūtījuma cena tiek aprēķināta pēc tajā brīdī spēkā esošā cenrāža.

7. Pasūtījuma apmaksa

7.1. Lai izmantotu maksas Pakalpojumu, nepieciešama reģistrācija tīmekļa vietnē. To var izdarīt ar e-pasta, Facebook vai Google konta palīdzību.
7.2. Maksājums tiks veikts drošā maksājumu Pakalpojumu sniedzēja vidē ārpus Cineve vietnes saskaņā ar Cineve pārdošanas noteikumiem, kas atrodami vietnē Cineve.eu.
7.3. Līgums stājas spēkā un jūsu iegādātā filma būs gatava skatīšanai, tiklīdz Unlimited Media saņems apstiprinājumu par veiksmīgu samaksu tīmekļa vietnē un jūsu ierīces ekrānā parādīsies maksājuma apstiprinājums. No šī brīža sāksies arī jūsu izvēlētais skatīšanās periods.
7.4. Iegādājoties perioda Pakalpojumu, ir iespējams aktivizēt arī automātisko pagarināšanas Pakalpojumu. Šajā gadījumā perioda beigās no jums automātiski tiks iekasētas izmaksas par nākamo periodu, un nomas periods tiks pagarināts uz tādiem pašiem nosacījumiem, kādi tika izvēlēti sākotnēji. Automātiskās pagarināšanas Pakalpojums pēc noklusējuma ir atspējots, un tas tiek aktivizēts pēc paša lietotāja pieprasījuma un uz viņa atbildību.
7.5. Unlimited Media neuzņemas atbildību, ja Pakalpojumu iegādājas trešā persona, bez jūsu ziņas izmantojot jūsu bankas vai kredītkartes informāciju.

8. Pakalpojuma līmenis un atbildība

8.1. Unlimited Media dara visu, lai Pakalpojums darbotos. Tomēr dažreiz var rasties tehniskas problēmas vai apkopes nepieciešamība, kas var izraisīt pārtraukumus Pakalpojuma sniegšanā.
8.2. Ja Pakalpojums nav pieejams un šo situāciju izraisa Unlimited Media kļūda, jums būs tiesības uz kompensāciju proporcionāli summai, ko esat samaksājis par periodu, kurā Pakalpojums nebija pieejams. Finansiālas kompensācijas vietā Unlimited Media ir tiesības piedāvāt bezmaksas piekļuvi Pakalpojumam uz laika periodu, kādā Pakalpojums nebija pieejams. Lai pieprasītu kompensāciju vai bezmaksas piekļuvi, jums jāiesniedz pieteikums ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc perioda, kad Pakalpojums nav bijis pieejams. Neskatoties uz šī punkta noteikumiem vai citiem šo lietošanas noteikumu punktiem, Unlimited Media neuzņemas atbildību par Pakalpojuma nepieejamību vai kļūmēm, ja tās ir izraisījis pats lietotājs vai ja tās izriet no interneta savienojuma problēmām vai citiem apstākļiem, kas nepakļaujas Unlimited Media kontrolei.
8.3. Unlimited Media periodiski veic Pakalpojuma atjaunināšanu un apkopi; šajā laikā Pakalpojums var nebūt pieejams. Unlimited Media mēģina veikt atjauninājumus un apkopes darbus ārpus sastrēgumstundām. Neskatoties uz šo noteikumu 8.2. punktā vai citos punktos minēto, jums nav tiesību uz kompensāciju vai bezmaksas piekļuvi, ja Pakalpojums nav bijis pieejams atjaunināšanas vai apkopes darbu dēļ.
8.4. Pakalpojums tiek sniegts “tāds, kāds ir”, un netiek sniegta nekāda tieša vai netieša garantija attiecībā uz sniegto Saturu un citiem datiem, kā arī uz Pakalpojuma kvalitāti un pieejamību, piemērotību vai atbilstību mērķiem. Jūs atzīstat, ka programmatūras industrija nevar nodrošināt pilnīgu programmas kļūdu neesamību.
8.5. Izņemot 8.2 punktā noteikto, Unlimited Media (tai skaitā, bet ne tikai, ar to saistītie uzņēmumi un to apakšuzņēmēji, darbinieki, vadītāji un amatpersonas) vai tās licencētāji nekādā gadījumā neuzņemas nekādu atbildību par zaudējumiem, ko radījusi dīkstāve, datu zaudējums vai izmantošana, nesaņemtā peļņa vai trešo pušu prasības, vai citi netieši zaudējumi.
8.6. Unlimited Media patur tiesības jebkurā laikā pastāvīgi vai īslaicīgi mainīt vai pārtraukt Pakalpojuma funkcijas un īpašības, par to savlaicīgi brīdinot, turklāt Unlimited Media šādu tiesību izmantošanas gadījumā nav nekādu pienākumu attiecībā uz jums.

9. Atkāpšanās

9.1. Saskaņā ar parādtiesību likuma 53. panta 4. daļas 7¹.punktu, jūs piekrītat, ka pēc samaksas veikšanas par pakalpojumu jūs atsakāties no tiesībām atkāpties no līguma un pieprasīt atmaksu (izņ. 8.2. minētos gadījumus),jo interneta lapā nopērkamais pakalpojums ir digitāla filmu pārraide, kas jums netiek piegādāta fiziski uz datu nesēja, un tā ir jums tūlīt pieejama skatīšanai.

10. Intelektuālais īpašums

10.1. Ja esat samaksājis visas prasībām atbilstošās maksas par Pakalpojumu saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem, Unlimited Media piešķir jums personiskas, ierobežotas, neekskluzīvas, citām personām nenododamas un nepārejošas tiesības skatīties un privātos nekomerciālos nolūkos izmantot pasūtīto Saturu, izmantojot mediju programmu, ar kuras starpniecību var internetā skatīties straumēto Saturu. Satura skatīšanai jāaprobežojas ar privātu skatīšanos jūsu draugu un ģimenes lokā, par ko jūs nesaņemat nekādu maksu vai atlīdzību.
10.2. Jums nav citu tiesību izmantot, pārraidīt, parādīt, fotografēt vai kā citādi padarīt Saturu pieejamu, izņemot lietošanas noteikumos atļautajā veidā. Piemēram, jūs nedrīkstat bez ierobežojumiem: (a) pārdot, iznomāt, izplatīt, pārraidīt ēterā, apakšlicencēt vai kā citādi nodot Saturu trešajām personām vai padarīt Saturu tām pieejamu; (b) kopēt, pārsūtīt, izplatīt vai augšupielādēt Saturu neatkarīgi no tā, vai Saturs tiek izmantots par maksu vai bez maksas; c) attēlot Saturu komerciestādēs vai publiskās vietās neatkarīgi no tā, vai Saturs tiek izmantots par maksu vai bez maksas; (d) mēģināt bloķēt Pakalpojumā vai Saturā ietilpstošo digitālo tiesību pārvaldības sistēmu, to apiet, modificēt, bloķēt vai kā citādi mēģināt no tās izvairīties; (e) izmantot Pakalpojumu vai Saturu komerciālās vai nelikumīgās darbībās.
10.3. Saturs un jebkurš cits caur Pakalpojumu vai interneta vietni pieejams saturs, t. sk. dizains, teksts, grafika, attēli, video, informācija, lietojumprogrammas, programmatūra, mūzika, skaņa un citi faili ir Unlimited Media vai tās licences devēju īpašums. Jums nepieder nekādas tiesības uz Pakalpojumu vai Saturu, izņemot tiesības, kas jums ir skaidri noteiktas šajos lietošanas noteikumos, un visas tiesības uz Pakalpojumu un Saturu, to īpašumtiesības un dalība pieder Unlimited Media un tā licences devējiem. Unlimited Media vai tā licences devēji ne uz kādiem nosacījumiem nenodod jums nekādas tiesības, īpašumtiesības vai dalību attiecībā uz Saturu, un Satura digitālās skatīšanās tiesības nedod jums nekādas īpašumtiesības uz Pakalpojumu vai Daturu. Ar Unlimited Media programmatūru un multivides programmu saistītās tiesības ir noteiktas atsevišķos licences līgumos.

11. Datorresursu izmantošana

11.1. Jūs piekrītat, ka Unlimited Media ir tiesības ļaut pakalpojumam izmantot jūsu aparatūras datu krātuvi, procesoru un jūsu interneta savienojuma joslas platumu, datoru, spēļu konsoli, darbstaciju vai citas multivides ierīces. Tomēr to var darīt tikai, lai izmantotu tos tīkla procesus, funkcijas un darbības, ar kurām pakalpojums ir savienots un ar kuru palīdzību tas darbojas, kā arī lai atvieglotu datu vai citu vienību pārsūtīšanu un nosūtīšanu jums un citiem pakalpojuma lietotājiem.
11.2. Ja internetu izmantojat ārzemēs, akalpojums tādā pašā veidā var izmantot jūsu aparatūras datu krātuvi, procesoru un jūsu interneta savienojuma joslas platumu, datoru, spēļu konsoli, darbstaciju vai citas multivides ierīces. Tas var radīt papildu izmaksas, kuras pieprasa jūsu interneta pakalpojumu sniedzējs. Lai iegūtu papildinformāciju par papildu izmaksām, sazinieties ar savu interneta pakalpojumu sniedzēju. Izmantojot pakalpojumu, jūs piekrītat atbildēt par šīm papildu izmaksām sava interneta pakalpojuma sniedzēja priekšā un piekrītat atlīdzināt Unlimited Media jebkuras trešās puses prasības par jebkādām papildu izmaksām, kuras var iekasēt jūsu interneta pakalpojuma sniedzējs.

12. Sīkfailu (Cookies) izmantošana un nosacījumi

12.1. Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek saglabāti jūsu ierīcēs (piemēram, datorā, mobilajā tālrunī, planšetdatorā utt.), kad apmeklējat vietnes un / vai lietojat tās.
12.2. Bez sīkdatnēm dažas Cineve daļas var nedarboties tā, kā vajadzētu. Piemēram, sīkdatnēm jābūt pieejamām visā satura pieejamības periodā, pretējā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsit pakalpojumu izmantot.
12.3. Savā tīmekļa pārlūkā jūs vienmēr varat izvēlēties, vai piekrītat izmantot sīkdatnes. Tomēr paturiet prātā, ka nepieciešamie sīkfaili, kā norāda viņu nosaukums, ir nepieciešami, un bez tiem vietne var nedarboties, ja to saņemšana tiek atteikta.
12.4. Ja piekrītat sīkfailiem, vēlāk jūs vienmēr varat tos izdzēst no savas ierīces. Atbilstošās instrukcijas (atbilstoši jūsu pārlūkprogrammai) var atrast internetā.
12.5. Jums ir arī iespēja bloķēt sīkfailus Cineve vietnē, taču tas nozīmē, ka Unlimited Media nevar garantēt, ka interneta vietne darbosies kā nākas.
12.6. Unlimited Media var mainīt šos sīkfailu izmantošanas nosacījumus piemērojamo likumu un prakses izmaiņu dēļ. Unlimited Media vienmēr publicē jaunāko sīkdatņu izmantošanas noteikumu versiju Cineve interneta vietnē.

13. Privātums un personas datu apstrāde

13.1. Jūs piekrītat, ka Unlimited Media ir tiesības laiku pa laikam vākt un analizēt jūsu personas datus un Pakalpojuma izmantošanas datus, izmantojot trešās puses piedāvātus tehniskos risinājumus, ar noteikumu, ka Unlimited Media un attiecīgā trešā puse ievēro šādus privātuma principus, kas noteikti Eiropas Vispārējā datu aizsardzības regulā (GDPR):
13.1.1. Personas dati tiek izmantoti interneta vietnē jums piedāvātā Pakalpojuma (piemēram, filmu skatīšanās) administrēšanai.
13.1.2. Personas datu apstrāde notiek ar klientu noslēgtā līguma izpildes un Unlimited Media piedāvāto Pakalpojumu izmantošanas nolūkā.
13.1.3. Personas datu apstrāde notiek no tiesību aktiem izrietošo saistību izpildes nolūkā (piemēram, grāmatvedība un strīdu risināšana ar patērētāju).
13.1.4. Piekļuve personas datiem ir pieejama Unlimited Media darbiniekiem, kuri var piekļūt personas datiem, lai risinātu ar vietnes izmantošanu saistītus tehniskus jautājumus un sniegtu klientu atbalsta Pakalpojumu.
13.1.5. Personas datu pārsūtīšana pilnvarotiem apstrādātājiem (piemēram, grāmatvedība un datu uzglabāšana) notiek pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti starp Unlimited Media un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem tiek prasīts nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus personas datu apstrādei.
13.1.6. Ar personas datiem var iepazīties un veikt labojumus interneta vietnes lietotāja profilā. Bez lietotāja konta nevar izmantot maksas Pakalpojumus.
13.1.7. Tā kā personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, tad klientam jebkurā laikā ir tiesības savu piekrišanu atsaukt, informējot par to saziņas veidlapā Cineve interneta vietnē.
13.1.8. Slēdzot klienta kontu interneta vietnē, personas dati tiek dzēsti, izņemot gadījumā, ja šādi dati ir jāsaglabā grāmatvedības vajadzībām vai strīdu risināšanai ar patērētāju.
13.1.9. Ar maksājumiem un patērētāju strīdiem saistītos gadījumos personas dati tiek saglabāti līdz prasības izpildei vai līdz Igaunijas Republikas likumdošanā paredzētā noilguma termiņa beigām.
13.1.10. Grāmatvedībai nepieciešamie dati tiek uzglabāti septiņus gadus.
13.1.11. Lai dzēstu personas datus, jāsazinās ar klientu atbalsta nodaļu, izmantojot Cineve interneta vietnē esošo saziņas veidlapu. Uz datu dzēšanas pieprasījumu tiek atbildēts ne vēlāk kā viena mēneša laikā un tiek precizēts datu dzēšanas periods.
13.1.12. Ar personas datu apstrādi saistītu strīdu risināšana notiek ar klientu atbalsta nodaļas starpniecību. Uzraugošā institūcija ir Igaunijas Datu aizsardzības inspekcija (adrese: Tatari 39, Tallina, 10134, e-pasts: info@aki.ee).
13.1.13. Unlimited Media personas datu apstrādes privātuma politikas detalizēti principi un vērtības ir atrodami vietnē Cineve.eu.

14. Papildu noteikumi

14.1. Ja tiek pārkāpti šie lietošanas noteikumi vai Unlimited Media programmatūras vai mediju programmas licences līgumi, jūsu Pakalpojuma lietošanas tiesības nekavējoties tiek izbeigtas un tiek apturēta jūsu piekļuve Saturam, nekompensējot veiktās iemaksas.
14.2. Jūs piekrītat izmantot Pakalpojumu uz savu atbildību, izprotot, ka Pakalpojuma izmantošanas laikā varat saskarties ar saturu, kuru varat uzskatīt par aizvainojošu, rupju, apmelojošu, uzmācīgu, biedējošu vai aizskarošu. Unlimited Media nekādā veidā neatbild par šādu saturu. Satura veidi un raksturojumi, piemēram, žanri un kategorijas, ir norādīti tikai ar mērķi nodrošināt jūsu lietotāja ērtības, un Unlimited Media neatbild par to precizitāti.

15. Tiesību nodošana

15.1. Unlimited Media ir tiesības savas no šiem lietošanas noteikumiem izrietošās tiesības un saistības daļēji vai pilnīgi nodot trešajai personai bez jūsu piekrišanas.

16. Noteikumu daļēja spēkā neesamība

16.1. Ja kāds no šo noteikumu punktiem jebkurā laikā un jebkurā apmērā kļūst spēkā neesošs, tad šo lietošanas noteikumu pārējie punkti nemainīgi paliek spēkā. Visi šo lietošanas noteikumu punkti ir spēkā un tiek piemēroti likumā atļautajās robežās.

17. Strīdu risināšana

17.1. Uz šiem lietošanas noteikumiem attiecas Igaunijas Republikas likumdošana. Visi no šiem lietošanas noteikumiem izrietošie vai ar to pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību saistītie strīdi, pretrunas un prasības tiek risināti Igaunijas tiesās, un pirmās instances tiesa ir Harju Apriņķa tiesa.
17.1.1. Patērētājs var vērsties patērētāju tiesību aizsardzības un uzraudzības iestādes patērētāju strīdu komitejā. Patērētāju strīdu komitejai ir tiesības risināt strīdus, kas rodas no starp patērētāju un Unlimited Media noslēgta līguma. Patērētāja sūdzības izskatīšana komitejā ir bez maksas.
17.1.2. Patērētājs var vērsties Eiropas Savienības Patērētāju tiesību aizsardzības valdes platformā.
17.2. Saistībā ar Satura vai Pakalpojuma nelegālu kopēšanu vai izplatīšanu Unlimited Media ir tiesības ierosināt tiesvedību jebkurā tiesā, kurai ir atbilstoša kompetence.

Cineve modeļi
TVOD

Viena no iespējām skatīties filmas Cineve platformā ir īrēt tās pa vienai. Filmas, kuras var noskatīties ar šo metodi, lielākoties ir apkopotas "Premium" kategorijā. Šajā atlasē ir labākās no mūsu filmām. Filmas ar lieliem budžetiem, blokbāsteri, aktieri no A-saraksta, utt.
Lai tos skatītos, ir jāiegādājas biļete ar nosaukumu “CineFILM”.
Biļete CineFILM piešķir tiesības skatīties atlasītās filmas neierobežotu reižu skaitu 48 stundu laikā.
Lai iegādātos biļeti, jums:

 1. Atlasiet vēlamo filmu
 2. Filmas ievada lapā noklikšķiniet uz "Nomāt par x.xx €" (atkarībā no filmas, cena var mainīties)
 3. Piesakieties platformā, izmantojot savu lietotāja ID (ja jūs to vēl neesat izdarījis)
 4. Atlasiet maksājuma veidu.
 5. Veiciet maksājumu.
 6. Tūlīt pēc maksājuma apstiprināšanas pakete tiks aktivizēta un jūs varēsiet sākt baudīt filmu.
 7. 48 stundu periods sākas ar maksājuma pieņemšanas brīdi; šajā laikā jūs varat skatīties izvēlēto filmu neierobežotu reižu skaitu.

Pārlūkot Premium atlasi
SVOD

Filmas, kuras var noskatīties abonēšanas kārtībā, tiek apkopotas Bibliotēkas atlasē. Dažas no tām var noskatīties (nedaudz lētāk), izmantojot individuālo biļeti - „CineFILM“. Lētāka iespēja ir iegādāties CineWEEK vai CineMONTH biļeti. CineWEEK biļete nodrošina piekļuvi Bibliotēkas izvēlei 7 dienas, CineMONTH 30 dienas (un šajā laikā jūs varat noskatīties tik daudz filmu no Bibliotēkas atlases, cik vēlaties).
Turklāt mums ir īpašs bērnu iepakojums. Biļete „CineKID” nodrošina piekļuvi bērnu saturam tikai 30 dienas. (NB! CineWEEK un CineMONTH ietver arī bērnu atlasi)
Lai iegādātos abonementa biļeti:

 1. Jebkuras “Library” filmas ievadlapā noklikšķiniet uz “Get Subscription”
 2. Nākamajā uznirstošajā ekrānā atlasiet CineWEEK vai CineMONTH. Ja vēlaties TIKAI bērniem domātu bērnu, varat izvēlēties CineKID.
 3. Noklikšķiniet uz "Turpināt"
 4. Piesakieties platformā, izmantojot savu lietotāja ID (ja jūs to vēl neesat izdarījis)
 5. Atlasiet maksājuma veidu
 6. Izpildiet norādījumus, lai izpildītu maksājumu
 7. Tūlīt pēc maksājuma apstiprināšanas pakete tiks aktivizēta un jūs varēsiet sākt baudīt filmas

Pārlūkot Bibliotēkas atlasi
AVOD

"Bezmaksas" izlasē ir filmas, kurus var skatīties bez maksas. Lai atlīdzinātu veidotājiem un izplatītājiem par viņu darbu, šīs filmas būs ar reklāmām. Citiem vārdiem sakot: reklāmdevēji maksās par jūsu bezmaksas filmu pieredzi, lai visi būtu apmierināti.
Ja jums ir derīgs CineWEEK vai CineMONTH abonements, lielāko daļu “Bezmaksas” atlases filmu var skatīties bez maksas. CineKID abonements nodrošina saturu bez reklāmām tikai bērnu saturam.
NB! Ir dažas filmas, kuras nav pieejamas bez reklāmām pat ar maksas abonementu. Iemesls ir tāds, ka šīm filmām Cineve platformai ir piešķirta tikai AVOD licence un SVOD tiesības ir ekskluzīvi kādam citam. Paldies par sapratni.

Pārlūkot Bezmaksas atlasi
Array
(
  [SERVER_SOFTWARE] => nginx/1.17.9
  [REQUEST_URI] => /lv/noteikumi/
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [HTTP_HOST] => www.cineve.eu
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Sun, 26 Sep 2021 04:19:56 GMT
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [SERVER_NAME] => www.cineve.eu
  [SERVER_PORT] => 443
  [SERVER_ADDR] => 192.168.4.10
  [REMOTE_PORT] => 36698
  [REMOTE_ADDR] => 18.208.187.128
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [HTTPS] => on
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [DOCUMENT_ROOT] => /var/www/cineve.eu_v2
  [DOCUMENT_URI] => /index.php
  [CONTENT_LENGTH] => 
  [CONTENT_TYPE] => 
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => 
  [PATH_INFO] => 
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [SCRIPT_FILENAME] => /var/www/cineve.eu_v2/index.php
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1664568661.0345
  [REQUEST_TIME] => 1664568661
)