Taisyklės ir sąlygos

Galiojančios “Cineve” srautinio perdavimo paslaugos naudojimo sąlygos
Sąlygos įsigaliojo nuo 2020 m. vasario 1 d.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios naudojimo sąlygos liečia komercinės bendrovės “Unlimited Media” OÜ srautinio perdavimo portalo “Cineve” paslaugos (toliau – paslauga) naudojimą.
1.2. Naudodamiesi paslauga, sutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų. “Unlimited Media” pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu keisti šias naudojimo sąlygas. Šie pakeitimai įsigalioja juos paskelbus srautinio perdavimo “Cineve” interneto svetainėje (toliau – svetainė) arba jums juos pateikus kitu tinkamu būdu. Po tokių naudojimo sąlygų pakeitimų jums ir toliau naudojantis paslauga, bus manoma, kad sutinkate su naujomis ar pakeistomis sąlygomis. Naudotojai sutinka reguliariai peržiūrėti šias sąlygas ir įsitikinti, kad jie žino apie bet kokius pakeitimus. Jei su šiomis naudojimo sąlygomis nesutinkate, jūs neturite teisės naudotis paslauga ir pasiekti mūsų teikiamą turinį.
1.3. Šių naudojimo sąlygų vertimai iš anglų kalbos į kitas kalbas yra skirti jūsų patogumui ir nėra laikomi galiojančia sutartimi. Versija anglų kalba bet kuriuo atveju laikoma viršesne ir yra vienintelė galiojanti sutarties arba naudojimo sąlygų versija.

2. Paslaugos teikėjas

2.1. Paslaugos teikėjas yra komercinė bendrovė “Unlimited Media” OÜ (toliau – “Unlimited Media”). Registracijos numeris: 11533544. Adresas: Laki 14a, Tallinn.
2.2. Paslaugos teikimo apskritis yra Baltijos šalių, Estijos Respublikos, Latvijos Resublikos ir Lietuvos Respublikos, teritorija.
2.3. Paslaugos teikėjas turi teisę paslaugos teikimo apskritį keisti pagal teikiamo turinio licencijos sąlygas.

3. Paslauga

3.1. Tai – pramoginė srautinio perdavimo paslauga (Video-on-Demand), kurios pagalba “Unlimited Media” daro pasiekiamus ir skaitmeniškai platina filmus, serialus bei kitą medijos turinį (toliau tiek atskirai, tiek bendrai – turinys) tik asmeniniam naudojimui pagal šias naudojimo sąlygas.
3.2. Priklausomai nuo to, kokią paslaugos dalį esate užsisakęs, galite pasirinkti įvairų turinį ir funkcijas bei naudojimo laiką.
3.3. Dalis paslaugos yra mokama, kitas dalis galima gauti nemokamai. Mokesčiai už įvairias paslaugos dalis galioja svetainėje arba kitur paslaugoje nurodytu metu, kai užsisakote paslaugą ar jos dalį.
3.4. Už paslaugą reikia mokėti pagal mūsų svetainėje ar kitur paslaugoje pateiktus nurodymus tuo metu, kai užsisakote paslaugą ar jos dalį.
3.5. Jūsų užsisakytos paslaugos dalies užsakymo terminas ir pabaiga atiitnka svetainėje ar kitur paslaugoje pateiktą informacija tuo metu, kai užsisakote paslaugą ar jos dalį.
3.6. “Unlimited Media” gali turinio pasirinkimą bet kuriuo metu keisti ir “Unlimited Media” neprivalo naudotojui apie tai pranešti. Sutinkate, kad turinys, kuris yra pasiekiamas tuo metu, kai užsisakote paslaugą ar jos dalį, gali nebūti pasiekiamas vėliau.
3.7. Išsamesnę informaciją apie paslaugą, mokesčius už ją bei įvairias funkcijas galima rasti svetainėje.

4. Paslaugos naudojimo sąlygos

4.1. Norint naudotis paslauga, reikia svetainėje pasirinkti filmo žiūrėjimą; jūs sutinkate su tuo, kad privalote laikytis ” Unlimited Media” naudojimo instrukcijos nurodymų.
4.2. Norint naudotis paslauga, reikia turėti atitinkamą aparatinę, programinę įrangą ir sąlygas atitinkantį interneto ryšį; visos sąlygos yra pateiktos šių sąlygų 5 punkte “Techniniai reikalavimai paslaugos naudojimui.” “Unlimited Media” nėra atsakinga už tokios aparatinės, programinės įrangos bei interneto ryšio užtikrinimą.
4.3. Norėdami naudotis mokama paslaugos dalimi, turite užsiregistruoti galiojančio el. pašto adreso, “Facebook” ar “Google” paskyros pagalba, “Unlimited Media” pasilieka teisę jos teisingumą bet kuriuo metu tikrinti ir tvirtinti.
4.4. Jei esate jaunesnis nei 18 metų, paslaugos naudojimui jums reikia turėti vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) leidimą. Naudodamiesi paslauga turite pateikti patvirtinimą, kad esate bent 18 metų amžiaus arba turite vieno iš tėvų arba globėjo (rūpintojo) leidimą naudotis paslauga. Tėvams patartina stebėti vaiko veiksmus internete.

5. Techniniai reikalavimai paslaugos naudojimui

5.1. Tam, kad galėtumėte naudotis svetainės paslauga, reikia, kad interneto parsisiuntimo greitis būtų bent 1 Mbit/s, optimaliai – 5Mbit/s, o jūsų naudojamo įrenginio sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus:
5.2. Minimalūs reikalavimai aparatinei įrangai:
5.2.1. Procesorius: 1 gigahercas (GHz) arba greitesnis
5.2.2. RAM: 1 gigabyte (GB)
5.2.3. Grafika: DirectX 9 arba vėlesnė versija
5.2.4. Ekranas: 800 x 600
5.3. Minimalūs reikalavimai programinei įrangai:
5.3.1. Operacinė sistema
5.3.1.1. Naudojant kompiuterį, Windows 7 arba MacOS 10 (arba vėlesnė versija)
5.3.1.2. Naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, Android 7.0 arba iOS 10 (arba vėlesnė versija)
5.3.2. Naršyklė
5.3.2.1. Safari 6, Google Chrome 35, Internet Explorer 10, Firefox 28 (arba vėlesnė versija)
5.4. Minimalius reikalavimus tenkinanti konfigūracija užtikrina HD vaizdo atkūrimą. Savo aparatinei įrangai testuoti visų pirma žiūrėkite supažindinančius vaizdo klipus arba nemokamą turinį.

6. Paslaugos užsakymas

6.1. Paslaugą galima užsisakyti 2 būdais – kaip filmą (išsinuomoti 1 filmą 48 valandoms) arba laikotarpiui (katalogo sąrašas 7-ioms arba 30-čiai dienų). NB! Katalogo sąraše nėra visų “Cineve” svetainėje galimų gauti filmų. Pirmiausia todėl, kad kai kurie filmai neturi laikotarpio licencijos (SVOD).
6.2. Svetainėje siūlomi filmai yra patalpinti pagal kategoriją, filmo kainą rasite prie supažindinimo su filmu. Prie kiekvieno filmo taip pat yra nurodyta, kokiu būdu (filmas, katalogas/laikotarpis ar nemokamai kartu su reklamomis).
6.3. Filmo nuomos kaina yra prie atitinkamo mygtuko, laikotarpiui nuomojamų filmų kainas rasite užsakymo momentu iškylančiajame lange, kuris leidžia jums pasirinkti norimą nuomos laikotarpį.
6.4. Visos kainos yra pateiktos eurais ir į kainą įeina visi jums taikomi mokesčiai.
6.5. “Unlimited Media” gali keisti filmų pasirinkimą ir jų kainą be išankstinio perspėjimo. Jūsų pasirinkto filmo užsakymas apskaičiuojamas pagal tuo momentu galiojančią kainą.

7. Užsakymo apmokėjimas

7.1. Naudojantis mokama paslauga, reikia užsiregistruoti svetainėje. Tai galima atlikti tiek naudojant el. paštą, tiek “Facebook” ar “Google” paskyrą.
7.2. Mokėjimas atliekamas saugioje mokėjimo paslaugos teikėjo aplinkoje už “Cineve” svetainės ribų.
7.3. Sutartis įsigalioja ir jūsų pirktas filmas paruoštas žiūrėjimui iš karto, kai “Unlimited Media” svetainėje gavo patvirtinimą, kad mokėjimas sėkmingai atliktas ir jūsų įrenginio ekrane pasirodo patvirtinimas, kad mokėjimas atliktas. Nuo šio momento prasideda jūsų pasirinktas žiūrėjimo laikotarpis.
7.4. Perkant laikotarpio paslaugą, galima suaktyvinti automatinę pratęsimo paslaugą. Šiuo atveju baigiantis laikotarpiui nuo jūsų sąskaitos automatiškai nuskaičiuojamas kito laikotarpio mokestis ir nuomos laikotarpis pratęsiamas tokiomis pat sąlygomis kaip buvo pasirinkta pradžioje. Pagal nutylėjimą automatinio pratęsimo paslauga yra išjungta ir jos suaktyvinimas vyksta naudotojo noru ir jo atsakomybe.
7.5. “Unlimited Media” negali prisiimti atsakomybės, jei trečiasis asmuo perka paslaugas be jūsų žinios naudodamas jūsų banko arba kredito kortelės duomenis.

8. Paslaugos lygis ir atsakomybė

8.1. “Unlimited Media” daro viską, kad paslauga funkcionuotų. Vis dėlto kartais gali kilti techninių problemų arba gali prireikti techninės priežiūros, dėl ko paslaugos teikimas gali nutrūkti.
8.2. Jei paslauga nėra pasiekiama ir ši situacija kilo dėl “Unlimited Media” klaidos, jūs turite teisę gauti kompensaciją proporcingai jūsų sumokėtam mokesčiui už tą laiką, per kurį paslauga nebuvo pasiekiama. Vietoje piniginės kompensacijos “Unlimited Media” turi teisę pasiūlyti nemokamą prieigą prie paslaugos priklausomai nuo laiko, per kurį paslauga nebuvo pasiekiama. Norint gauti kompensaciją arba nemokamą prieigą, reikia pateikti atitinkamą pareikalavimą ne vėliau kaip per 14 dienų nuo to momento, kai paslauga nebuvo pasiekiama. Nežiūrint šio punkto nuostatos arba kitų šių naudojimo sąlygų nuostatų, “Unlimited Media” neprisiima atsakomybės už negalėjimą pasiekti paslaugos arba už trūkumus, jeigu jie atsirado dėl naudotojo kaltės, t. y. dėl interneto ryšio problemų ar kitos aplinkybės, kurios “Unlimited Media” negali kontroliuoti.
8.3. “Unlimited Media” kartkartėmis atlieka paslaugos atnaujinimą ir techninę priežiūrą; tuo metu paslauga gali būti nepasiekiama. “Unlimited Media” stengiasi įdiegti atnaujinimus ir atlikti techninės priežiūros darbus ne piko metu. Nežiūrint 8.2. punkto nuostatos arba kitų šių naudojimo sąlygų nuostatų, jūs neturite teisės į kompensaciją arba nemokamą prieigą, jei paslauga buvo nepasiekiama dėl įdiegiamų atnaujinimų arba techninės priežiūros darbų.
8.4. Paslauga teikiama “taip, kaip įmanoma” ir dėl turinio bei kitų siūlomų duomenų ir paslaugų kokybės ir pasiekiamumo, tinkamumo arba tikslingumo nėra duodama jokių tiesioginių ar netiesioginių garantijų. Taip pat sutinkate su tuo, kad programinės įrangos pramonė negali visiškai užtikrinti, kad programoje nepasitaikys klaidų.
8.5. IŠSKYRUS 8.2 PUNKTO NUOSTATĄ, “UNLIMITED MEDIA” (TAM TARPE, BET NE TIK, JOS SUSIETOS ĮMONĖS IR JŲ SUBRANGOVAI, DARBUOTOJAI, VADOVAI IR TARNAUTOJAI) ARBA LICENCIJOS IŠDAVĖJAI JOKIU BŪDU NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ BET KOKIUS PAŽEIDIMUS, KURIUOS SĄLYGOJO PRASTOVA, DUOMENŲ PRARADIMAS AR NAUDOJIMAS, NEGAUTAS PELNAS ARBA TREČIŲJŲ ŠALIŲ IEŠKINYS DĖL ŽALOS ATLYGINIMO ARBA KITA NETIESIOGINĖ ŽALA.
8.6. “Unlimited Media” pasilieka teisę bet kuriuo metu paslaugos funkcijas ir savybes laikinai arba visam laikui pakeisti arba nutraukti, apie tai pranešdama per protingą laiką ir “Unlimited Media” pasinaudojimo šia teise atveju neturi jums jokių įsipareigojimų.

9. Sutarties atšaukimas

9.1. Pagal Prievolių teisės įstatymo 53 straipsnio 4 dalies 7¹ lpunktą, jūs duodate sutikimą, kad po to, kai apmokėjote užsakymą, atsisakote teisės atšaukti sutartį ir reikalauti grąžinti sumokėtus pinigus (išskyrus 8. 2 punkte nurodytus atvejus), nes per svetainę teikiama paslauga yra filmo skaitmeninis perdavimas, filmas nėra pristatomas jums fizinėje laikmenoje ir jūs galite filmą iš karto žiūrėti.

10. Intelektinė nuosavybė

10.1. Su sąlyga, kad sumokėjote visus reikiamus mokesčius pagal šias naudojimo sąlygas, “Unlimited Media” jums suteikia asmeninę, ribotą, neišimtinę, neperduodamą ir neperleidžiamą teisę žiūrėti ir privačiai naudoti nekomerciniais tikslais užsisakytą turinį, naudodami šio turinio rodymui medijos programą, kurios pagalba galima žiūrėti internetu srautiniu būdu perduodamą turinį. Jūs privalote žiūrėti turinį asmeniškai su savo šeima arba draugais ir neturite teisės už tai gauti pinigų ir kokios nors kompensacijos.
10.2. Jūs neturite teisės turinio naudoti, jį perduoti, rodyti, pateikti arba padaryti pasiekiamą kitu būdu, nei yra leidžiama naudojimo sąlygose. Pavyzdžiui, jūs negalite be apribojimų (a) parduoti, skolinti, parduoti išsimokėtinai, platinti, transliuoti eteryje, sublicencijuoti turinį tretiesiems asmenims ar kitu būdu leisti pasiekti turinį; (b) turinį kopijuoti, perduoti, platinti ar parsisiųsti, nepriklausomai nuo to, ar naudojamas turinys yra mokamas ar nemokamas; (c) rodyti turinį komercinėse įstaigose ar visuomeninėse patalpose, nepriklausomai nuo to, ar naudojamas turinys yra mokamas ar nemokamas; (d) bandyti užblokuoti paslaugos arba turinio dalimi esančias valdymo sistemos skaitmenines teises, jas apeiti, keisti, panaikinti ar kitu būdu vengti; (e) naudoti paslaugą arba turinį kokioje nors komercinėje arba neteisėtoje veikloje.
10.3. Turinys ir bet kuris kitas per paslaugą arba svetainėje gaunamas turinys, tam tarpe dizainas, tekstas, grafika, nuotraukos, vaizdo įrašas, informacija, programos, programinė įranga, muzika, garsas bei kiti failai yra “Unlimited Media” arba jos licencijos išdavėjų nuosavybė. Jums nepriklauso jokia teisė į paslaugą arba turinį, o tik teisė, kuri jums yra vienareikšmiškai duota šiomis naudojimo sąlygomis ir visa teisė į paslaugą ir turinį, nuosavybė teisė į jas bei pelną priklauso “Unlimited Media” ir jos licencijos išdavėjams. “Unlimited Media” ar jos licencijos išdavėjai jokia sąlyga neduoda jums jokios teisės į turinį, nuosavybės teisės į jį ir pelną, ir teisė žiūrėti turinį skaitmeniniu būdu neduoda jums jokios nuosavybės teisės į paslaugą arba turinį. “Unlimited Media” programinė įranga ir su medijos programa susijusios teisės yra išsamiau išdėstytos atskirose licencinėse sutartyse.

11. Kompiuterio išteklių naudojimas

11.1. Sutinkate, kad teikdama paslaugą “Unlimited Media” turi teisę naudoti jūsų aparatinės įrangos saugyklą, procesorių ir jūsų interneto ryšio juostos plotį, kompiuterį, žaidimų konsolę, darbo stotį ar kitą medijos įrenginį. Tačiau tai galima daryti tik turint tikslą perduoti šio tinklo procesą, funkcijas ir veiksmus, su kuriais paslauga yra sujungta ir kurios pagalba ji veikia, taip pat tam, kad palengvinti duomenų ar kitų straipsnių persiuntimą ir perdavimą jums ir kitiems paslaugos naudotojams.
11.2. Jei naudojatės internetu užsienyje, paslauga tokiu pat būdu gali naudoti jūsų aparatinės įrangos saugyklą, procesorių ir jūsų interneto ryšio juostos plotį, kompiuterį, žaidimų konsolę, darbo stotį ar kitą medijos įrenginį. Dėl to jūsų interneto paslaugos teikėjas gali pareikalauti papildomų mokesčių. Išsamesnę informaciją apie papildomus mokesčius jums suteiks jūsų interneto ryšio teikėjas. Naudodami paslaugą, sutinkate prisiimti atsakomybę prieš savo interneto ryšio teikėją už tuos papildomus mokesčius ir sutinkate atlyginti įmonei “Unlimited Media” bet kokius trečiųjų asmenų pateiktus reikalavimus, kurie liečia papildomą mokestį., kurio reikalauja jūsų interneto ryšio teikėjas.

12. Slapukų (Cookies) naudojimas ir sąlygos

12.1. Slapukai (cookies) yra maži tekstiniai failai, kurie įrašomi jūsų įrenginyje (kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetiniame kompiuteryje ir pan.), kai jūs lankotės ir naudojate interneto svetaines ir/arba programas.
12.2. Be slapukų kai kurios “Cineve” svetainės funkcijos gali tinkamai neveikti. Pavyzdžiui, slapukai turi būti prieinami per visą prieigos prie turinio laikotarpį, priešingu atveju negalėsite naudotis paslauga.
12.3. Savo interneto naršyklėje jūs visada galite pasirinkti, ar sutinkate su slapukų naudojimu ar nesutinkate. Vis dėlto turėkite omeny, kad slapukai yra reikalingi, ką sako ir jų pavadinimas, ir svetainės funkcijos gali neveikti, jei nesutinkate su slapukų naudojimu.
12.4. Jei sutinkate su slapukų naudojimu, vėliau visada galėsite išvalyti savo naršyklės slapukus. Atitinkamas (jūsų interneto naršyklės) instrukcijas galima rasti internete.
12.5. Jūs turite galimybę “Cineve” svetainėje slapukus užblokuoti, tačiau tai reiškia, kad “Unlimited Media” negalės garantuoti, kad svetainė funkcionuos įprastu būdu.
12.6. “Unlimited Media” gali šias slapukų naudojimo sąlygas pakeisti dėl taikomų teisės aktų ir praktikos pasikeitimo. Galiojančią slapukų naudojimo sąlygų versiją “Unlimited Media” visada paskelbia “Cineve” svetainėje.

13. Privatumas ir asmens duomenų tvarkymas

13.1. Jūs sutinkate, kad “Unlimited Media” turi teisę kartkartėmis rinkti jūsų asmens duomenis bei duomenis apie naudojimąsi paslauga ir juos analizuoti, naudodama trečiųjų asmenų techninius sprendimus, jei tai darant “Unlimited Media” ir atitinkamas trečiasis asmuo laikosi šių ES bendrojo duomenų apsaugos reglemento (toliau – BDAR) principų:
13.1.1. Asmens duomenys yra naudojami svetainėje jums teikiamos paslaugos (pvz., filmų žiūrėjimas) užsakymui administruoti.
13.1.2. Asmens duomenų tvarkymas vyksta turint tikslą vykdyti su klientu sudarytą sutartį ir naudoti “Unlimited Media” teikiamas paslaugas.
13.1.3. Asmens duomenys tvarkomi siekiant vykdyti teisės aktais nustatytus įsipareigojimus (pvz., apskaitos ir vartotojų ginčo sprendimo).
13.1.4. Prieigą prie asmens duomenų turi “Unlimited Media” darbuotojai, kurie gali su asmens duomenimis susipažinti tam, kad galėtų spręsti su svetainės naudojimu susijusius techninius klausimus ir teikti klientų paramos paslaugą.
13.1.5. Asmens duomenų perdavimas įgaliotiems darbuotojams (pvz., apskaita ir duomenų priegloba) vyksta pagal “Unlimited Media” su įgaliotais duomenų tvarkytojais sudarytas sutartis. Tvarkydami asmens duomenis, įgalioti duomenų tvarkytojai privalo užtikrinti tinkamas apsaugos priemones.
13.1.6. Su asmens duomenimis galima susipažinti ir juos ištaisyti svetainės naudotojo profilyje. Be naudotojo paskyros negalima naudotis mokamomis paslaugomis.
13.1.7. Kadangi asmens duomenų tvarkymas vyksta remiantis kliento sutikimu, klientas turi teisę bet kada atsiimti duotą sutikimą, apie tai pranešdamas “Cineve” svetainės kontaktinės formos pagalba.
13.1.8. Kai kliento paskyra interneto svetainėje uždaroma, bet kokie asmens duomenys ištrinami, išskyrus tuos atvejus, kai tokie duomenys turi būti saugomi apskaitai ar vartotojų ginčų sprendimui.
13.1.9. Ginčų atvejais, kai jie yra susiję su mokėjimais arba naudotojais, asmens duomenys saugomi iki ieškinio įvykdymo arba iki pasibaigiant Estijos Respublikos įstatymuose numatytam senaties terminui.
13.1.10. Apskaitai reikalingi asmens duomenys saugomi septynerius metus.
13.1.11. Norint ištrinti asmens duomenis, reikia kreiptis į klientų aptarnavimo centrą naudojant “Cineve” svetainės kontaktinę formą. Į prašymą ištrinti asmens duomenis atsakoma ne vėliau kaip per mėnesį, o duomenų ištrynimo laikotarpis prireikus patikslinamas.
13.1.12. Ginčai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, išsprendžiami klientų aptarnavimo centro pagalba. Priežiūros institucija yra Estijos duomenų apsaugos inspekcija (buveinės adresas: Tatari 39, Tallinn, 10134, el. paštas: info@aki.ee).

14. Papildomos nuostatos

14.1. Jei yra pažeidžiamos šios naudojimo sąlygos arba “Unlimited Media” programinė įranga arba medijos programos licencinė sutartis, iš karto atimama teisė naudotis paslauga ir sustabdoma jūsų prieiga prie turinio negrąžinant sumokėtų pinigų.
14.2. Sutinkate naudoti paslaugą savo rizika, suprasdami, kad naudodami paslaugą galite susidurti su turiniu, kuris, jūsų nuomone, gali būti įžeidžiantis, nepadorus, užgaulus, šmeižiantis, priekabiaujantis, gąsdinantis, piktavališkas arba smerktinas. “Unlimited Media” už tokį turinį neprisiima jokios atsakomybės. Turinio tipai ir aprašymai, pavyzdžiui, žanrai ir kategorijos, yra nurodyti tik turint tikslą jums užtikrinti patogų naudojimą ir “Unlimited Media” neatsako už jų tikslumą.

15. Teisių perleidimas

15.1. “Unlimited Media” turi teisę perleisti visas ar dalį savo teisių ir pareigų, kylančių iš šių naudojimo sąlygų, tretiesiems asmenims, be atskiro jūsų sutikimo.

16. Dalinis sąlygų negaliojimas

16.1. Jei kuri nors šių naudojimo sąlygų nuostata bet kuriuo metu ar bet kuria apimtimi tampa negaliojančia arba neveiksminga, visos kitos šių naudojimo sąlygų nuostatos lieka galioti nepakeistos. Visos šių naudojimo sąlygų nuostatos galioja ir jos naudojamos įstatymo leidžiama apimtimi.

17. Ginčų sprendimas

17.1. Šioms naudojimo sąlygoms galioja Estijos Respublikos teisė. Visi iš šių naudojimo sąlygų kylantys arba juos ar jų pažeidimą, baigimą ar negaliojimą liečiantys ginčai, prieštaravimai ir reikalavimai sprendžiami Estijos teismuose, pirmosios instancijos teismas yra Harju apylinkės teismas.
17.2. Turinio arba paslaugos neteisėto kopijavimo arba platinimo atveju “Unlimited Media” turi teisę iškelti civilinę ar baudžiamąją bylą bet kuriame atitinkamą kompetenciją turinčiame teisme.

„Cineve“ pasirinkimai
TVOD

Vienas iš būdų žiūrėti filmus „Cineve“ platformoje – nuomotis juos po vieną. Filmai, kuriuos galima peržiūrėti šiuo būdu, dažniausiai patenka į „Premium“ pasirinkimų kategoriją, kurioje surinkome geriausius turimus kūrinius. Tai reiškia kino teatruose rodytus didelio biudžeto hitus ir aukščiausio lygio aktorius.
Norėdami žiūrėti šiuos filmus, nusipirkite bilietą „CineFILM“.
„CineFILM“ bilietas suteikia teisę peržiūrėti pasirinktą filmą neribotą kartų skaičių per 48 valandų laikotarpį.
Norėdami nusipirkti šį bilietą, jūs turite:

 1. Pasirinkti norimą filmą.
 2. Pradiniame filmo puslapyje paspausti „Išsinuomoti už X.XX €“ (priklausomai nuo filmo, kaina gali skirtis).
 3. Jei dar to nepadarėte, prisijungti prie platformos su savo vartotojo vardu.
 4. Pasirinkti mokėjimo būdą.
 5. Atlikti mokėjimą.
 6. Iškart po mokėjimo patvirtinimo paslauga bus aktyvuota ir galėsite mėgautis išsirinktu filmu.
 7. 48 valandų laikotarpis prasideda nuo mokėjimo patvirtinimo momento. Jo metu filmą peržiūrėti galite neribotą kiekį kartų.

Naršyti Premium kategoriją
SVOD

Filmai, kurie gali būti žiūrimi turint prenumeratą, yra Bibliotekos kolekcijoje. Kai kurie iš jų gali būti (šiek tiek pigiau) žiūrimi naudojant individualų bilietą – „CineFILM“. Visgi, praktiškesnis pasirinkimas yra įsigyti savaitinį „CineWEEK“ ar mėnesinį „CineMONTH“ bilietą. Savaitės bilietas „CineWEEK“ leis Biblioteką pasiekti 7 dienas, o mėnesio „CineMONTH“ – 30 dienų (per šį laiką galėsite žiūrėti tiek Bibliotekos filmų, kiek norėsite).
Taip pat turime specialų rinkinį vaikams – „CineKID“ bilietas suteikia 30 dienų prieigą prie vaikams skirto turinio. Atkreipkite dėmesį, kad pasirinkus savaitinę ar mėnesinę prenumeratą taip pat galėsite žiūrėti vaikams skirtą turinį.
Norėdami įsigyti prenumeratą turite:

 1. Bet kurio Bibliotekos filmo puslapyje paspausti „Įsigyti prenumeratą“.
 2. Kitame iššokusiame lanke pasirinkti prenumeratą savaitei „CineWeek“ arba mėnesiui „CineMONTH“. Jei norite TIK vaikams skirto turinio, galite pasirinkti „CineKID“.
 3. Paspausti „Tęsti“.
 4. Jei dar to nepadarėte, prisijungti prie platformos su savo vartotojo vardu.
 5. Pasirinkti mokėjimo būdą.
 6. Sekti instrukcijas ir atlikti mokėjimą. Iškart po mokėjimo patvirtinimo paslauga bus aktyvuota ir galėsite pradėti mėgautis filmais.

Naršyti Bibliotekos kategoriją
AVOD

„Freemium“ kolekcija susideda iš kūrinių, kurie gali būti peržiūrimi nemokamai. Siekiant kino kūrėjams ir platintojams atlyginti už jų darbą, šiuose filmuose yra įterptos reklamos. Kitaip tariant, reklamos užsakovai sumoka už jūsų filmo peržiūrą, kad visos pusės būtų patenkintos.
Daugelis „Freemium“ kolekcijos filmų gali būti peržiūrėti be reklamos, jei esate užsakę mokamą savaitės ar mėnesio prenumeratą. „CineKID“ prenumerata reklamas pašalina tik vaikams skirtame turinyje.
Atkreipkite dėmesį. Galite rasti filmų, kurie negalėsite peržiūrėti be reklamų net ir turėdami mokamą prenumeratą. Taip yra dėl to, kad „Cineve“ platforma šiems filmams turi tik AVOD licencija, o SVOD licencijos teisės išimtinai priklauso kažkam kitam. Ačiū už supratimą.

Naršyti Freemium kategoriją
Array
(
  [SERVER_SOFTWARE] => nginx/1.17.9
  [REQUEST_URI] => /lt/taisykles-ir-salygos/
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [HTTP_CONNECTION] => Keep-Alive
  [HTTP_HOST] => www.cineve.eu
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Fri, 30 Sep 2022 19:30:14 GMT
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [SERVER_NAME] => www.cineve.eu
  [SERVER_PORT] => 443
  [SERVER_ADDR] => 192.168.4.10
  [REMOTE_PORT] => 45734
  [REMOTE_ADDR] => 44.192.254.173
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [HTTPS] => on
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1
  [DOCUMENT_ROOT] => /var/www/cineve.eu_v2
  [DOCUMENT_URI] => /index.php
  [CONTENT_LENGTH] => 
  [CONTENT_TYPE] => 
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => 
  [PATH_INFO] => 
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [SCRIPT_FILENAME] => /var/www/cineve.eu_v2/index.php
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1696413726.2178
  [REQUEST_TIME] => 1696413726
)