Kasutustingimused

1. Üldsätted 

1.1 Käesolevad kasutustingimused kehtivad ettevõtte Unlimited Media OÜ voogedastusportaali Cineve teenuse kasutamise kohta (edaspidi “teenus”).
1.2 Teenuse pakkuja on ettevõte Unlimited Media OÜ (edaspidi “Unlimited Media”).
1.3 Teenust kasutades nõustute järgima käesolevaid kasutustingimusi. Unlimited Media jätab endale õiguse muuta käesolevaid kasutustingimusi igal ajal omal äranägemisel. Sellised muudatused jõustuvad nende avaldamisel voogedastusportaali Cineve veebilehel (edaspidi “veebileht”) või nende esitamisel teile mingil muul sobival viisil. Teenuse kasutamise jätkamist pärast selliseid muudatusi peetakse samuti nõusolekuks järgida kasutustingimusi. Külastage veebilehte regulaarselt, kontrollimaks, kas kasutustingimusi on muudetud. Kui te ei nõustu käesolevaid kasutustingimusi järgima, ei ole teil õigust teenust kasutada ega sisule juurde pääseda.
1.4 Kui olete alla 18-aastane, peab teil teenuse kasutamiseks olema vanema või hooldaja luba. Teenust kasutades esitate kinnituse, et olete vähemalt 18 aasta vanune või et teil on vanema või hooldaja luba teenust kasutada. Vanematel on soovitatav jälgida lapse tegevusi internetis.
1.5 Käesolevate kasutustingimuste tõlked inglise keelest teistesse keeltesse on mõeldud teie kasutusmugavuse tagamiseks ja neid tõlkeid ei peeta lepinguna kehtivateks. Ingliskeelne versioon on igal ajal ülim ning selle näol on tegemist lepingu või kasutustingimuste ainukese kehtiva versiooniga.

2. Teenus

2.1 Teenuse näol on tegemist meelelahutusliku voogedastusteenusega (Video-on-Demand), mille kaudu Unlimited Media teeb kättesaadavaks ja levitab digitaalselt filme, seriaale ning muud meediasisu (nii ühiselt kui ka eraldi edaspidi “sisu”) üksiktarbijatele isiklikuks kasutamiseks vastavalt käesolevatele kasutustingimustele.
2.2 Olenevalt sellest, millise osa teenusest olete tellinud, saate valida erinevat sisu ja funktsioone ning kasutusaegu.
2.3 Osa teenusest on saadaval ainult tasulisena, teised osad on saadaval tasuta. Teenuse erinevate osade tasud kehtivad vastavalt meie veebilehel või mujal teenuses toodule ajal, kui teenuse või selle osa tellite.
2.4 Teenuse eest tuleb tasuda vastavalt meie veebilehel või mujal teenuses toodud juhistele ajal, kui teenuse või selle osa tellite.
2.5 Teie poolt tellitud teenuse osa tellimuse tähtaeg ja lõppemine vastab veebilehel või mujal teenuses toodud teabele ajal, kui teenuse või selle osa tellite.
2.6 Unlimited Media võib sisu valikut igal ajal muuta, kusjuures Unlimited Medial puudub kohustus kasutajat sellest teavitada. Nõustute, et sisu, mis on saadaval ajal, kui te teenuse või selle osa tellite, ei pruugi olla saadaval hiljem.
2.7 Lisateavet teenuse, selle tasude ja erinevate funktsioonide kohta saab veebilehelt.

3. Teenuse kasutamine

3.1 Teenuse kasutamiseks tuleb veebilehel valida filmi vaatamine; sealjuures peate nõustuma järgima Unlimited Media kasutusjuhiseid.
3.2 Teenuse kasutamiseks on vaja ka vastavat riistvara, tarkvara ja tingimustele vastavat internetiühendust; kõik tingimused on toodud meie veebilehel. Unlimited Media ei vastuta sellise riistvara, tarkvara ja internetiühenduse tagamise eest.
3.3 Teenuse tasulise osa kasutamiseks peate registreeruma kehtiva e-posti aadressi, Facebooki konto või Google konto abil, kusjuures Unlimited Media jätab endale õiguse selle õigsust igal ajal kontrollida ja kinnitada.

4. Tellimuse eest tasumine

4.1 Veebilehel pakutavad filmid on paigutatud vastavalt kategooriale ning filmi hinna leiate filmi tutvustuse juurest.
4.2 Perioodipõhiste laenutuste hinnad leiate tellimise hetkel avanevas hüpikaknas, mis võimaldab teil valida soovitud laenususperioodi.
4.3 Kõik hinnad on eurodes ja sisaldavad kõiki teile kohalduvaid makse.
4.4 Veebileht võib filmide valikut ja nende hinda ilma ette teatamata muuta. Teie valitud filmi tellimus arvestatakse hetkel kehtiva hinna alusel.
4.5 Makse tehakse makseteenuse pakkuja turvalises keskkonnas väljaspool Cineve platvormi.
4.6 Leping jõustub ja teie ostetud film on vaatamiseks valmis koheselt, kui Veebileht on saanud kinnituse makse edukalt teostamise kohta ning teie seadme ekraanile ilmub kinnitus makse teostumise kohta.
4.7 Unlimited Media ei saa võtta vastutust selle eest, kui kolmas isik ostab teenuseid, kasutades teie teadmata teie panga- või krediitkaardi andmeid.

5. Taganemisõigus
5.1 Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lõige 4 punktist 7¹ lähtuvalt ei ole teil õigust lepingust taganeda (peale tellimuse eest makse teostamist) ega nõuda tagasimakset (v.a 10.2 toodud juhtudel), sest Veebilehe osutatav teenus on digitaalne filmi edastamine, mida ei toimetata teile kätte füüsilisel andmekandjal ning mis on teile koheselt vaadatav.

6. Intellektuaalse omandi õigus

6.1 Tingimusel, et olete tasunud kõik nõuetekohased tasud teenuse eest vastavalt käesolevatele kasutustingimustele, võimaldab Unlimited Media teile isikliku, limiteeritud, mittevälistava, mitteedasiantava ja ülekandmatu õiguse vaadata ning kasutada privaatselt ja eraviisiliselt mittekommertslikel eesmärkidel tellitud sisu, kasutades selle sisu kuvamiseks meediaprogrammi, mille kaudu saab vaadata interneti vahendusel striimitavat sisu. Sisu kuvamine peab piirduma privaatse vaatamisega teie kodus teie enda ja teie pere või sõprade poolt, kusjuures te ei saa selle eest mingit tasu ega hüvitist.
6.2 Teil ei ole õigust kasutada sisu, seda üle kanda, kuvada, esitada või mingil muul viisil kättesaadavaks teha mingil muul kui ainult kasutustingimustes lubatud viisil. Näiteks ei või te ilma piiranguteta (a) müüa, rentida, liisida, levitada, eetrisse anda, all-litsentseerida sisu kolmandatele isikutele või neile mingil muul viisil sisule juurdepääsu võimaldada; (b) sisu kopeerida, üle kanda, levitada või üles laadida vaatamata sellele, kas kasutatav sisu on tasuline või mitte; (c) kuvada sisu kommertsasutustes või avalikel pindadel vaatamata sellele, kas kasutatav sisu on tasuline või mitte; (d) üritada blokeerida teenuse või sisu osaks olevaid juhtimissüsteemi digitaalseid õigusi, neist kõrvale hiilida, neid muuta, tõrjuda või mingil muul viisil vältida; (e) kasutada teenust või sisu mingis kommertstegevuses või illegaalses tegevuses.
6.3 Sisu ja igasugune muu teenuse kaudu või veebisaidilt saada olev sisu, sh disain, tekst, graafika, pildid, videod, teave, rakendused, tarkvara, muusika, heli ja muud failid on Unlimited Media või selle litsentsiandjate vara. Teile ei kuulu mingit õigust teenusele või sisule peale õiguse, mis on teile käesolevate kasutustingimustega üheseltmõistetavalt antud, ning kogu õigus teenuse ja sisu üle, nende omand ning osalus kuuluvad Unlimited Mediale ja selle litsentsiandjatele. Unlimited Media või selle litsentsiandjad ei anna mingil tingimusel teile üle ühtegi õigust sisu üle, selle omandit ega osalust ning sisu digitaalse vaatamise õigus ei anna teile mingit omandiõigust teenuse või sisu üle. Unlimited Media tarkvara ja meediaprogrammiga seotud õigusi on täpsustatud nende eraldiseisvates litsentsilepingutes.

7. Arvutiressursside kasutamine

7.1 Nõustute, et Unlimited Medial on õigus lubada teenusel kasutada teie riistvara salvestusruumi, protsessorit ja teie internetiühenduse ribalaiust, arvutit, mängukonsooli, tööjaama või muud meediaseadet. Kuid seda võib teha ainult eesmärgiga vahendada selle võrgu protsessi, funktsioone ja tegevusi, millega teenus on ühendatud ning mille abil see töötab, samuti selleks, et hõlbustada andmete või muude artiklite ülekandmist ja edastamist teile ning teistele teenuse kasutajatele.
7.2 Kui kasutate internetti välisriigis, võib teenus samamoodi kasutada teie kasutatava riistvara salvestusruumi, protsessorit ja teie internetiühenduse ribalaiust, arvutit, mängukonsooli, tööjaama või muud meediaseadet. Sellega võivad kaasneda teie internetiteenuse pakkuja poolt nõutavad lisatasud. Lisateavet lisatasude kohta saate oma internetiteenuse pakkujalt. Teenuse kasutamisega nõustute võtma vastutuse nende lisatasude eest oma internetiteenuse pakkuja ees ning nõustute hüvitama Unlimited Mediale igasugused kolmandate osapoolte esitatud nõuded lisatasu kohta, mis puudutavad teie internetiteenuse pakkuja poolt nõutavat lisatasu.

8. Tugi

8.1 Vastused korduma kippuvatele küsimustele teenuse kohta on toodud meie veebilehel. Olete alati oodatud Unlimited Mediaga ühendust võtma vormi “Kontakt” kaudu.

9. Privaatsus ja isikuandmed

9.1 Nõustute, et Unlimited Medial on õigus aeg-ajalt teie isikuandmeid ja teenuse kasutamise andmeid koguda ning neid analüüsida, kasutades kolmandate osapoolte tehnilisi lahendusi, kui seda tehes järgitakse Unlimited Media ja vastava kolmanda osapoole kehtivaid privaatsuspõhimõtteid. Unlimited Media kehtivad privaatsuspõhimõtted on saadaval meie veebilehel. Sealt leiate ka viited kolmandate osapoolte vastvatele dokumentidele

10. Teenuse tase ja vastutus

10.1 Unlimited Media teeb endast oleneva, et teenus toimiks. Siiski võib vahel ette tulla tehnilisi probleeme või hooldusvajadust, mis võivad tuua kaasa katkestusi teenuse pakkumises.
10.2 Kui teenus ei ole kättesaadav ja selline olukord on põhjustatud Unlimited Media veast, on teil õigus hüvitusele proportsionaalselt teie poolt makstud tasuga selle aja kohta, mille jooksul teenus ei olnud kättesaadav. Rahalise hüvituse asemel on Unlimited Medial õigus esitada hüvitus tasuta juurdepääsu näol teenusele vastavalt ajale, mille jooksul teenus ei olnud kättesaadav. Hüvituse või muu kompensatsiooni saamiseks tuleb esitada vastav nõue vähemalt 14 päeva jooksul ajast, mil teenus ei olnud kättesaadav. Vaatamata käesolevas punktis sätestatule või käesolevate kasutustingimuste muudele sätetele, ei võta Unlimited Media vastutust teenuse mittekättesaadavuse või puudujääkide eest, kui need on kasutaja põhjustatud, tulenevad internetiühenduse probleemidest või mõnest muust tingimusest, mis ei allu Unlimited Media kontrollile.
10.3 Unlimited Media viib aeg-ajalt läbi teenuse uuendamist ja hooldust; sellel ajal võib teenus olla kättesaamatu. Unlimited Media üritab korraldada uuenduste sisseviimist ja hooldustöid väljaspool kasutuse tippaegu. Vaatamata punktis 10.2 sätestatule või käesolevate kasutustingimuste muudele sätetele, ei ole teil õigust hüvitusele või muule kompensatsioonile, kui teenus oli kättesaamatu uuenduste sisseviimise või hooldustööde tõttu.
10.4 Teenust pakutakse “nii, nagu on” ning sisu ja muude pakutavate andmete ning teenuse kvaliteedi ja kättesaadavuse, sobivuse või eesmärgipärasuse osas ei anta mingit otsest ega kaudset garantiid. Tunnistate ka seda, et tarkvaratööstus ei saa tagada täielikku vabadust programmi vigadest.
10.5 VÄLJA ARVATUD PUNKTIS 10.2 SÄTESTATU, EI VÕTA UNLIMITED MEDIA (SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, SELLE SIDUSETTEVÕTTED JA NENDE ALLTÖÖVÕTJAD, TÖÖTAJAD, JUHID JA AMETNIKUD) VÕI SELLE LITSENTSIANDJAD MINGIL JUHUL VASTUTUST MINGISUGUSTE VIGASTUSTE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD TÖÖSEISAKUTEST, ANDMETE KAOST VÕI KASUTAMISEST, SAAMATA JÄÄNUD KASUMIST VÕI KOLMANDATE POOLTE KAHJUNÕUETEST VÕI MUUDEST KAUDSETEST KAHJUDEST.
10.6 Unlimited Media jätab endale õiguse igal ajal teenuse funktsioone ja omadusi ajutiselt või alaliselt muuta või katkestada, teavitades sellest ette mõistliku aja jooksul, kusjuures Unlimited Medial ei ole sellise õiguse kasutamise korral teie ees mingisuguseid kohustusi.

11. Hüvitis

11.1 Unlimited Media nõudmisel nõustute hüvitama Unlimited Mediale kõik nõuded, kohustused ja kulutused (sealhulgas mõistlikud õiguskulud), mis tulenevad teiepoolsest teenuse väärkasutamisest viisil, mis selgelt ei vasta käesolevatele kasutustingimustele, kaitsma Unlimited Mediat nende nõuete, kohutuste ja kulutuste eest ning tagama Unlimited Media süütuse sellises olukorras (sealhulgas, kuid mitte ainult, kehtib sama ka Unlimited Media sidusettevõtetele ja nende alltöövõtjatele, töötajatele, juhtidele ja ametnikele).

12. Lisasätted

12.1 Käesolevate kasutustingimuste või Unlimited Media tarkvara või meediaprogrammi litsentsilepingu rikkumisel lõpetatakse koheselt teie teenuse kasutusõigus ja peatatakse teie juurdepääs sisule ilma makstud tasusid hüvitamata.
12.2 Nõustute kasutama teenust oma riskil, mõistes, et teenust kasutades võite kokku puutuda sisuga, mida võite pidada solvavaks, kõlvatuks, teotavaks, laimavaks, ahistavaks, hirmutavaks, kuritahtlikuks või taunitavaks. Unlimited Medial ei ole teie ees sellise sisu eest mingit vastutust. Sisu tüübid ja kirjeldused, näiteks žanrid ja kategooriad, on toodud vaid eesmärgiga tagada teie kasutajamugavus ning Unlimited Media ei vastuta nende täpsuse eest.

13. Õiguste üleandmine

13.1 Unlimited Medial on õigus oma käesolevatest kasutustingimustest tulenevad õigused ja kohustused osaliselt või täielikult kolmandale poolele üle anda.

14. Osaline kehtetus

14.1 Kui mõni käesolevate kasutustingimuste säte osutub ükskõik mis ajal või millises ulatuses kehtetuks või jõustamatuks, jäävad käesolevate kasutustingimuste ülejäänud sätted muutumatult kehtima. Kõik käesolevate kasutustingimuste sätted kehtivad ning neid rakendatakse maksimaalses seaduse poolt lubatud ulatuses.

15. Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

15.1 Käesolevate kasutustingimuste osas kehtib Eesti Vabariigi õigus, välja arvatud osas, mis võivad seadustes olla konfliktsed. Kõik käesolevatest kasutustingimustest tulenevad või neisse või nende rikkumisse, lõpetamisse või kehtetusse puutuvad vaidlused, vastuolud ja nõuded lahendatakse Eesti üldkohtutes, kusjuures esimese astme kohtuks on Tallinna piirkonnakohus.
15.2 Seoses sisu või teenuse illegaalse kopeerimise või levitamisega on Unlimited Medial õigus algatada kahju- või kohtumenetlus igas vastavat pädevust omavas kohtus.

Filmide vaatamine Cineves
Klassikaline ühekaupa laenutus (TVOD mudel).

Üheks Cineves filmide vaatamise võimaluseks on laenutada filme ühekaupa. Selle meetodiga vaatamiseks mõeldud filmid on põhiliselt koondatud „Preemium“ valikusse. Siin on koos meie platvormi „koorekiht“. Hiljuti kinos näidatud filmid, suure eelarvega filmid, tuntud näitlejatega filmid jms. Nende vaatamiseks tuleb lunastada pilet „CineFILM“.
NB! Ka mõningate „Kataloog“ valikus olevadtele filmidele on võimalik osta individuaalpilet „CineFILM“.
Pilet CineFILM annab õiguse vaadata valitud filmi 48H jooksul ükskõik mitu korda. Paketi ostmiseks tuleb:

 1. Valida välja soovitud film
 2. Vajutada filmi tutvustaval lehel nuppu "Rendi x.xx€" (hind võib olla, sõltuvalt filmist, erinev)
 3. Registreeruda/siseneda Cineve platvormile oma kasutajatunnusega (kui eelnevalt pole sisenetud)
 4. Valida makseviis.
 5. Sooritada makse.
 6. Kohe pärast makse sooritamist on pakett aktiveeritud ja valitud filmi saab hakata vaatama.
 7. 48 tunni arvestus algab pärast makse sooritamist. Selle aja jooksul võib valitud filmi vaadata piiramatu arv kordi.

Sirvi Preemium valikut
Perioodipõhine laenutus (SVOD mudel)

Perioodipõhise laenutuse alla kuuluvad filmid on koondatud valikusse „Kataloog“. Mõningaid neist filmidest on võimalik ka individuaalselt (ja natuke odavamalt), „CineFilm“ piletiga, vaadata. Parim variant on siiski soetada terver kataloogi hõlmav pilet CineWEEK või CineMONTH. Esimene neist annab õiguse vaadata kogu kataloogi 7 päeva jooksul, teine 30 päeva jooksul (vaadatavate filmide hulk selle perioodi vältel pole piiratud). Lisaks on tehtud eripakett lastele. Pilet „CineKID“ annab juurdepääsu ainult lastefilmidele 30 päevaks. Paketi ostmiseks tuleb:

 1. Vajutada suvalisel „Kataloog“i valikus oleva filmi tutvustaval lehel nuppu "Telli teenus"
 2. Seejärel avanenud uuel lehel valida pakett CineWEEK või CineMONTH. Lastefilmide juures on veel variant CineKID.
 3. Valida makseviis.
 4. Sooritada makse.
 5. Kohe pärast makse sooritamist on pakett aktiveeritud ja filme saab hakata vaatama.

Sirvi Kataloog valikut
Tasuta laenutus (AVOD mudel)

Valikus „Freemium“ on koondatud kokku filmid, mida saab vaadata tasuta. Selleks, et nende filmidega vaeva näinud inimesed oma kompensatsiooni saaksid on filmisesse lisatud reklaamid. Teisisõnu maksavad reklaamiandjad teie tasuta vaatamise kinni ja kõik osapooled on rahul. Enamikku „Freemium“ valiku filme on võimalik vaadata ka reklaamivabalt, kui on aktiveeritud perioodipõhine pakett st. pilet CineWEEK või CineMONTH. Pilet CineKID vabastab reklaamidest vaid vastavat lastesisu. NB. Esineb üksikuid filme, mida ei saa reklaamivabalt vaadata. See pole ahnus, ega kasutajate nörritamine!! Tegemist on filmidega kus Cineve platvormil on õnnestunud hankida AINULT AVOD litsents. SVOD on aga eksklusiivselt mõne teise platvormi omanduses.

Sirvi Freemium valikut