Privaatsuspoliitika

Cineve Voogedastusteenuse Privaatsuspoliitika
Privaatsuspoliitika jõustunud alates 01. august 2020

Unlimited Media OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust, kes kasutavad veebiportaali www.cineve.eu. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Palun leia natuke aega ja tutvu meie privaatsuspoliitikaga.
Kliendi isikuandmete vastutav töötleja on Unlimited Media OÜ, registrikoodiga 115335441, aadress: Laki 14a, Tallinn, e-post info(at)unlimitedmedia.ee.
Unlimeted Media OÜ ei kasuta oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel. Unlimited Media OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. juhul, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega. Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja makseteave) on kolmandatele isikutele kättesaamatud. Unlimited Media OÜ austab meie klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitseseadustega.

1. Töödeldavad andmed

1.1. Unlimited Media OÜ võib koguda ja saada Kliendi Andmeid erinevatel viisidel. Kui sa külastad või kasutad Veebilehti või Teenuseid, siis me kogume ja töötleme Sinu kohta erinevat tüüpi informatsiooni (Kliendi Andmed):
a. Identiteedi Andmed sisaldavad ees- ja perenime, kasutajatunnust.
b. Kontaktandmed sisaldavad arvelduse aadressi, saadetiste aadressi, e-posti aadressi, kodulehte, sotsiaalmeedia identifikaatoreid või telefoni numbrit. Selline informatsioon võib samuti sisaldada kontaktisikuid ja esindajate andmeid.
c. Erialased Andmed firma informatsiooni, töökoha asukohta ja muid halduse ja müügi kohast informatsiooni ja eesmärke.
d. Finantsandmed sisaldavad panga, panga konto, maksja, tähtaegade, sanktsioonide ja krediidi detaile.
e. Tehingute Andmed sisaldavad detaile maksetest ja müügi dokumentidest ja muid detaile toodetest ja teenustest, mida oled meilt soetanud.
f. Turundamise ja kommunikatsiooni Andmed sisaldavad Sinu soove seoses meilt ja kolmandatelt osapooltelt reklaami ja suhtluse saamisega.

2. Eesmärk

2.1. Tingimusel, et klient annab Unlimited Media OÜ käsutusse oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-posti aadress, posti aadress jms) võimaldab see meil täita klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.
2.2. Unlimited Media kasutab Teie Isikuandmeid et:
a. Et pakkuda, uuendada, hallata ja kaitsta meie Teenuseid, Veebilehti ja Äritegevust.
b. Teiega suheldes vastates Teie nõudmistele, kommentaaridele ja küsimustele. Kui võtad meiega ühendust, võime Teile vastamiseks kasutada Muud Informatsiooni.
c. Arendada ja pakkuda täiendavaid funktsioone.
d. E-kirjad ja muu suhtlus. Me võime saata Teile Teenuse, tehnilisi ja muid administratiivseid e-kirju, sõnumeid ja muud vajaliku informatsiooni. Samuti võime võtta Teiega ühendust, et teavitada Teid muudatustest meie Teenustes, Teenusega seotud pakkumistest ja olulistest Teenustega seotud teadaannetest, nagu turva- ja pettuse märguanded. Lisaks saadame mõnikord e-kirju uute tootefunktsioonide, reklaami kommunikeerimiseks või muude uudiste edastamiseks Unlimited Media OÜ kohta. Need on turundussõnumid, mille saamist saate ise kontrollida.
e. Arvelduse, kontohalduse ja muude halduslikeks küsimusteks. Vajadusel võib Unlimited Media OÜ võtta Teiega ühendust arvete, kontohalduse ja muudel samalaadsetel põhjustel ning me kasutame kontode andmeid kontode haldamiseks ja arvete ning maksete jälgimiseks.
2.3. Statistilistel eesmärkidel kogub Unlimited Media OÜ teavet kodulehe külastajate kohta (külastajate arv, külastuse aeg, kestus, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid annab statistilist teavet. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil ja seda võidakse esitada kolmandale isikule andmetöötluse eesmärgil, säilitades seejuures külastaja anonüümsus.

3. Õiguslik alus

3.1. Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
3.2. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

4. Otseturundusteated

4.1. Unlimited Media OÜ uudiseid e-posti teel saavad ainult endale uudiskirja tellinud kliendid. Kui klient ei ole enam huvitatud meie poolt saadetud uudistest, saab sellest igal ajal loobuda. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.

5. Isikuandmete edastamine

5.1. Unlimited Media OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
5.2. Isikuandmed edastatakse veebi-portaali klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
5.3. Isikuandmed edastatakse raamatupidamise teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
5.4. Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebiportaali funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

6. Isikuandmetega tutvumine, parandamine, ülekandmine ja kustutamine

6.1. Kliendil on igal ajal õigus tutvuda oma isikuandmetega ning nõuda nende andmete muutmist või kustutamist, v.a kui seadus sätestab teisiti. Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebiportaali kasutajaprofiilis.
6.2. Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel aadressil info(at)unlimitedmedia.ee. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

7. Andmete säilitamine

7.1. Veebiportaali kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
7.2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
7.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
7.4. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

8. Turvalisus ja andmetele ligipääs

8.1. Isikuandmeid hoitakse Unlimited Media OÜ või infotehnoloogia teenuseid pakkuvate usaldusväärsete partnerite serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
8.2. Juurdepääs isikuandmetele on veebipoetöötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebiportaali kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
8.3. Unlimited Media OÜ rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
8.4. Isikuandmete edastamine Unlimited Media OÜ volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja andmemajutus) toimub veebiportaali ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

9. Vaidluste lahendamine

9.1. Juhul, kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel Unlimited Media OÜ rikub tema õigusi, on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole.

10. Unlimited Media OÜ privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

10.1. Unlimited Media OÜ teenuseid kasutades kinnitab klient, et on tutvunud meie privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.

Array
(
  [SERVER_SOFTWARE] => nginx/1.17.9
  [REQUEST_URI] => /ee/privaatsuspoliitika/
  [USER] => apache
  [HOME] => /usr/share/httpd
  [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => br,gzip
  [HTTP_IF_MODIFIED_SINCE] => Mon, 15 Apr 2024 03:02:15 GMT
  [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5
  [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
  [HTTP_USER_AGENT] => CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
  [HTTP_HOST] => www.cineve.eu
  [REDIRECT_STATUS] => 200
  [SERVER_NAME] => www.cineve.eu
  [SERVER_PORT] => 443
  [SERVER_ADDR] => 192.168.4.10
  [REMOTE_PORT] => 53426
  [REMOTE_ADDR] => 44.200.140.218
  [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1
  [HTTPS] => on
  [REQUEST_SCHEME] => https
  [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/2.0
  [DOCUMENT_ROOT] => /var/www/cineve.eu_v2
  [DOCUMENT_URI] => /index.php
  [CONTENT_LENGTH] => 
  [CONTENT_TYPE] => 
  [REQUEST_METHOD] => GET
  [QUERY_STRING] => 
  [PATH_INFO] => 
  [SCRIPT_NAME] => /index.php
  [SCRIPT_FILENAME] => /var/www/cineve.eu_v2/index.php
  [FCGI_ROLE] => RESPONDER
  [PHP_SELF] => /index.php
  [REQUEST_TIME_FLOAT] => 1721557569.1587
  [REQUEST_TIME] => 1721557569
)